อุ่นใจอาสา จะเข้ามาสร้าง “โอกาส” ให้กับสังคมไทย อย่างไร 1. โอกาสของการเรียนรู้ทักษะ และสร้างอาชีพ ผ่านช่องทาง Online ​ ​
2. โอกาสของการได้พัฒนาสินค้า และต่อยอดไอเดียให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. โอกาสของการเป็นส่วนหนึ่งใน Community ของภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ
4. โอกาสในการรับสิทธิ์ร่วมขายสินค้าผ่านทาง Market Place ทั้ง Online และ On Ground กับเอไอเอส
_________________________________________________ คุณ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มอินทัช

ท็อป พิพัฒน์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตของคุณสะดุดไปบ้าง "เราเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาทางออกกันอยู่ใช่ไหม เราอยากบอกคุณว่า ในทุกวิกฤตมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน" _______________________________________ ท็อป พิพัฒน์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตของคุณสะดุดไปบ้าง เราเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาทางออกกันอยู่ใช่ไหม เราอยากบอกคุณว่า ในทุกวิกฤติมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ท็อป พิพัฒน์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตของคุณสะดุดไปบ้าง เราเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาทางออกกันอยู่ใช่ไหม เราอยากบอกคุณว่า ในทุกวิกฤติมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ท็อป พิพัฒน์ และ นุ่น ศิรพันธ์ "วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตของคุณสะดุดไปบ้าง เราเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาทางออกกันอยู่ใช่ไหม เราอยากบอกคุณว่า ในทุกวิกฤตมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน" ท็อป พิพัฒน์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วิกฤตที่เกิดขึ้นอาจทำให้ชีวิตของคุณสะดุดไปบ้าง "เราเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาทางออกกันอยู่ใช่ไหม เราอยากบอกคุณว่า ในทุกวิกฤตมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน" _______________________________________