ทีมอุ่นใจอาสา

แขก
ภานุมาศ ค้าไม้
ทีมสังขยาพาเพลิน

ภา
ภาวินี มาทอง
ทีมสังขยาพาเพลิน

แอน
ศิริพร พุทธมหาประสาท
ทีมสังขยาพาเพลิน

อามีน
วาริน เอมอ่อน
ทีมสังขยาพาเพลิน

ปาล์ม
จิรกร ตั้นซ้าย
ทีมสังขยาพาเพลิน

จอย
ปวรดา จิรานุภาพ
ทีมแต่งหน้าอย่างไร รายได้หลักหมื่น

ฝ้าย
เหมือนฝ้าย ปัญญวาณิช
ทีมแต่งหน้าอย่างไร รายได้หลักหมื่น

อุ๊
เฉลิมขวัญ โกละกะ
ทีมแต่งหน้าอย่างไร รายได้หลักหมื่น

ไมค์
ทศพล ศรีชมภู
ทีมวุ้นกะทิหลักล้าน

นก
ศิริรนันท์ สุวรรณศิริ
ทีมวุ้นกะทิหลักล้าน

รุ้ง
พัชราวดี สาวงค์
ทีมวุ้นกะทิหลักล้าน

ตุ๊ก
วลิสรา อั้นเต้ง
ทีมวุ้นกะทิหลักล้าน

เบลล์
ณิชธิดา เกียรตินุกูลชัย
ทีมวุ้นกะทิหลักล้าน

อุ๊
รัตติกาล ทิมรุ่ง
ทีมจากเกษตรสู่ YouTuber

ตูน
พจณา พืชมงคล
ทีมจากเกษตรสู่ YouTuber

ออม
ธัญกมล ขมิ้นสน
ทีมจากเกษตรสู่ YouTuber

อ้อม
จารุพล เผือกผล
ทีมจากเกษตรสู่ YouTuber

อี๊ด
เขมจิรา บ่อหลี
ทีมสบู่ฟักข้าว DIY