main Logo
Log in
main Logo
main Logo
Log in
Log in

เทคนิคการครีเอทคอนเทนต์ ก่อนเริ่มต้นทำ VDO by โค้ชส้ม

By |2021-04-09T15:37:31+07:00เมษายน 8th, 2021|COMMUNICATION, Hilight, video|

โค้ชส้มแชร์หมดเปลือก วิธีการสร้างคอนเทนต์ และการเตรียมตัวก่อนถ่ายทำวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา การซ้อม และการเล่าอย่างไรให้มีความน่าสนใจ

ดึงดูดลูกค้าได้ ด้วยภาพถ่ายจากมือถือ by โค้ชโส

By |2021-04-09T15:38:49+07:00เมษายน 1st, 2021|COMMUNICATION, Hilight, video|

โค้ชโสมาแชร์วิธีการถ่ายวีดีโอง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว พร้อมแชร์วิธีการเล่าเรื่องอย่างไร ถ่ายอย่างไรให้สินค้ามีความน่าสนใจ

ถ่ายทำ VDO ด้วย Production ง่ายๆ จากมือถือ by โค้ชเปเล่

By |2021-04-09T15:38:59+07:00เมษายน 1st, 2021|COMMUNICATION, Hilight, video|

โค้ชเปเล่ พาทีมอุ่นใจ มาเรียนรู้และลงมือถ่ายวีดีโอ ตั้งแต่การลำดับการเล่าเรื่อง การแบ่งช่วงถ่ายทำ แบบลงลึก Step by Step ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว

เทคนิคจัดวางองค์ประกอบการถ่ายภาพ สบู่ Handmade by โค้ชโส

By |2021-04-09T15:39:33+07:00เมษายน 1st, 2021|COMMUNICATION, Hilight, video|

การจัดวางองค์ประกอบสำคัญกับการถ่ายภาพอย่างไร วันนี้โค้ชโส จะมาแชร์วิธีการถ่ายภาพ ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้า ด้วยวิธีการง่ายๆ

Go to Top