Description

โค้ชอาร์มี่ร่วมแชร์ประสบการณ์การเริ่มต้นเป็น Celebrity Makeup Artist พร้อมสอนชาวอุ่นใจ แต่งหน้าอย่างไรให้ขายงานเจ้านายผ่าน

Coach

โค้ชอาร์มมี่
อาชวิน กฤติยวนิชช์
Celebrity Makeup Artist