main Logo
Log in
main Logo
main Logo
Log in
Log in

Marketing

การตลาด และ Brand Positioning ด้วยกระดาษแผ่นเดียว by โค้ชไช้

By |2021-04-09T15:37:17+07:00เมษายน 8th, 2021|Hilight, Marketing, video|

ชวนทุกคนมาเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์การตลาดง่ายๆ ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว

Facebook Ads สร้างได้ ง่ายกว่าที่คิด by โค้ชไช้

By |2021-04-09T15:38:13+07:00เมษายน 1st, 2021|Hilight, Marketing, video|

เจาะวิธีการทำการตลาดออนไลน์กับโค้ชไช๊ ที่จะมาสอนวิธีการหาให้กับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาขายออนไลน์ พร้อมวิธีการบูทอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Go to Top