Highlight

“เราเชื่อว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ใช่การเติบโตแบบยั่งยืน
เอไอเอส และอุ่นใจอาสาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อพาคนไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
คุณ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Our Story กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มอินทัช

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ
ภารกิจ “คิดเผื่อ” อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ
More detail