สมัครงานสายดิจิทัลกับ AIS Digital Talent : THE MASTERS

AIS Digital Talent : The Masters  โครงการที่เปิดโอกาสให้คนเก่ง ที่กำลังหางาน รับสมัครงานสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน และแสดงศักยภาพกับ AIS พร้อมติดปีกต่อยอดความเป็น Talent ของคุณด้วยโปรแกรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คุณได้เติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดดพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความเป็น The Masters ตัวจริงในสายอาชีพดิจิทัลเทคโนโลยี
             AIS Digital Talent มุ่งหวังที่จะสร้าง Digital Talent Hub ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย “ปั้นคนเก่ง ดึงศักยภาพขึ้นมาให้ยิ่งแข็งแกร่งและโดดเด่น ติดปีกยกระดับคนไทยสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ด้วยความรู้ และนวัตกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

              AIS Digital Talent : The Masters  we are looking for a new-gen with flamboyant skill(s) in Technology to be part of our Big Family. The program opens the doors for our Talents to explore over a hundred opportunities with AIS Group & Alliances. With us, you will be equipped with the future skills through the development journey designed only just for you by AIS Academy featured World Ranking Educational Partners. The only mission of us is to have you seize your dream job, prosper in your career in the future world be, and be our “The Masters”.
              AIS Digital Talent's mission is to build a Digital Talent Hub in Thailand by “Developing our talented ones, pulling out his/her utmost potential which ultimately will uplift the bar of Thai Workforce Capability and enhance the Competitiveness of Thai's among Global Workforce in the digital era.”


ตำแหน่งที่เปิดรับ (Opening Positions)

Cognitive (AI/ML) Model developer   >>
Decentralized Technology Enabler (Blockchain)   >>
Digital Creative (UX/UI Designer)    >>
Cloud Engineer & CI/CD Pipelining   >>
Mechatronics/IoT/Embedded System Developer   >>
Cyber Security Engineer    >>
Data Scientist   >>
Data Engineer​   >>
Data Analyst   >>
System Analysis and design   >>
Full stack Software Engineer  >>

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครงานกับเรา
(What are the benefits ?)

• โอกาสการเติบโตในสายงานที่ฝัน ที่จะให้คุณได้ค้นหางานที่สนใจภายใน AIS และบริษัทชั้นนำในเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
• ต่อยอด พัฒนาความรู้ และทักษะด้าน Technology Skill, People Skill และ Business Skill ด้วยสุดยอดหลักสูตรจากจาก AIS Academy และสถาบันชั้นนำที่เป็นเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น หลักสูตรโดยอาจารย์ Stanford University เป็นต้น
• เพิ่มประสบการณ์ และความรู้จากภายนอกด้วยการดูงานด้านเทคโนโลยีทั้งใน และต่างประเทศ
• ต่อยอดให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาเทคโนโลยีด้วย Professional Certificate จากสถาบันระดับโลก อาทิเช่น Microsoft, Google และ Stanford university
• New Way of Work เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น และ Facilities ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานอย่าง Smart ทุกที่ทุกเวลา
• สวัสดิการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

• Opportunity to seize & grow in your dream job with AIS and partners
• Uplifting your potential by boosting your capability through training courses provided by AIS Academy featured world ranking educational partners
• On ground Learning Experiences through domestic and international field trips
• First-hand experience with experts in technology field, holding certificate from world-class institutions i.e. Microsoft, Google and Stanford university, etc. • New Ways of Work: Flexible working hours and supportive facilities suits your working style

 


คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualification)

• 1+ years of experience in fields
• Age less than 35 years old
• Work Location : Bangkok

Journey Program