ติดต่อเรา

CONTACT US

ADDRESS

บริษัท เลิร์นดิ จำกัด

ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563098574

Call Center

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

02-079-6099

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.