ตราสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัล (Digital credential) คืออะไร? 

ตราสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จหรือคุณวุฒิทางการเรียนรู้
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ และเชื่อว่าการถ่ายทอดตราสัญลักษณ์ความสำเร็จต่างๆ ในโลกออนไลน์จะขยายไปในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย นั่นคือ เหตุผลที่เราร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Credly เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ความสำเร็จที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเป็นมาตรฐานสากล

"ตราสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัล (Digital credential)" สามารถใช้ได้ในลายมือชื่ออีเมล์หรือประวัติส่วนตัวโดยย่อดิจิทัลและบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Facebook และ Twitter ภาพดิจิทัลนี้มีเมทาดาตาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่บรรยายคุณสมบัติของท่านและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ป้ายดิจิทัลมา

[ คำถามที่พบบ่อย ]  

ประโยชน์ที่จะได้รับ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เพื่อถ่ายทอด คุณวุฒิความสำเร็จทางการเรียนรู้

องค์กรที่สนใจบริการ
Digital Credentials

 

ระบุชื่อ

ระบุนามสกุล

ระบุเบอร์โทรศัพท์

ระบุอีเมล

กรุณากดยอมรับ

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ AIS Academy จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านที่ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล