Emotional

Happiness at Work การสร้างและการหาความสุขได้ในที่ทำงาน

เชื่อว่าหลายๆคน คงเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่า เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้าน และหลายคงก็คงเห็นด้วยอีกว่า

Curriculum

  • Total 1 Sections with 6 Materials
  • Content Provider
    SEAC
    SEAC หรือที่เคยรู้จักกันในนาม เอพีเอ็ม กรุ๊ป ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และเสริมสร้างทักษะต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อกรกับโลกที่มีความท้าทาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Description

เชื่อว่าหลายๆคน คงเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่า เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้าน และหลายคงก็คงเห็นด้วยอีกว่า ใครๆก็อยากมาทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งถ้ามาดูจากผลสำรวจจากหลากหลายแหล่ง เราจะพบว่า ปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุข หรือไม่มีความสุขในที่ทางาน ปัจจัยนึงก็คือความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

เซตการเรียนรู้ เรากำลังจะมาแนะแนวทางที่สร้างบรรยากาศ หรือความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่เอื้อให้คุณได้สบายอารมณ์ เช่น การทำให้คนชอบคุณ เคารพคุณได้ หรือมีวิธีการทางานกับคนที่ไม่ชอบ ลองหัดพูดชื่นชมหรือรับคำชมต่างๆ เทคนิคเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ที่คุณจะได้รับ ที่เราหวังว่าจะสามารถทาให้คุณหาความสุขและยิ้มได้ในที่ทางาน
หมวดชีวิตที่ดีมีความสุข

1 Speaker

EJ4