HRAsiaAward

AIS คว้ารางวัลด้านองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชีย 2 รางวัล

AIS คว้ารางวัลด้านองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชีย 2 รางวัล คือ HR Asia “BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022” นับเป็นปีที่ 4 ที่ AIS ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง และรางวัล WECARE: HR Asia Most Caring Companies Award 2022 จากเวที HR Asia Award ที่จัดโดยนิตยสาร HR Asiaนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเอเชีย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรบนความเชื่อในความหลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ AIS เป็นองค์กรที่น่าทำงาน จนนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กร และการสร้างคนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ชาว AIS ขอขอบคุณสำหรับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ และขอยืนยันความตั้งใจที่จะรวมพลังเป็นหนึ่ง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ AIS ที่จะยกระดับ Digital Economy ของประเทศอย่างดีที่สุด
#HRAATH2022 #HRAsia #HRAsiaAward #AIS

HRAsiaAward

AIS