ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่ม Talent บริษัท เจียไต๋ จำกัด มาศึกษาดูงานด้าน Innovation & Change Management

4 พ.ย.65 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่ม Talent บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับพนักงาน และได้ประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทเอไอเอส และกลุ่มอินทัชให้การต้อนรับ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการนำนวัตกรรมและการทำความเข้าใจกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์กรและโลกปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 

หากสนใจในบริการของ AIS Academy ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LearnDi คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง>>https://bit.ly/3NDueGG

ReadDi ห้องสมุดออนไลน์ (Digital Library) >> https://bit.ly/3NB34Af

Digital Credentials Badge >> https://bit.ly/3T3oYwX

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy