ผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ AIS Academy และการบริหารงานบุคคล

13 ม.ค.66 ผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ AIS Academy และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทเอไอเอส และกลุ่มอินทัชให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพามุ่งหวังที่จะให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการแนวใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิค เป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

#AISAcademy พร้อมให้บริการ ทั้งแพลทฟอร์มการเรียนรู้ #LearnDi ห้องสมุดดิจิทัล #ReadDi และ Digital Credentials#Badge ทุกสิ่งครบจบในที่เดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Digital Learning Platform (LearnDi) >>https://www.aisacademy.com/learndi

Digital Library (ReadDi) >>https://www.aisacademy.com/readdi

 

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy