บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ efin group ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารจัดการบุคคลของเอไอเอส

11 พ.ค. 2566 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ efin group ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล และข่าวสารด้านการลงทุนในนามสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารจัดการบุคคลของเอไอเอส ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร วิธีการสื่อสารภายในองค์กร และการปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งทิศทางการทำงานของ HR ยุคใหม่ โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ รักษาการหัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิค และ นางอุมาภรณ์ จันทร์จุฬา รักษาการ หัวหน้าแผนกงานสื่อสารภายในองค์กร และกิจกรรมพนักงานให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy center อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy