คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารจัดการบุคคลของเอไอเอส ณ The Cultivation Library

13 มิถุนายน 2566 คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารจัดการบุคคลของเอไอเอส ณ The Cultivation Library อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และการปรับตัวขององค์กร โดยมี คุณปิยดา เสียงหอม และคุณกนกวรรณ มะกรครรภ์ จากแผนก Technology Incubation and Research ฝ่ายงาน AIS Academy มาบรรยายในหัวข้อ Innovative Organization พร้อมทั้งร่วมจัด Workshop ในหัวข้อ Navigating Ambiguity and Building the Future ให้กับน้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป

ReadDi

 

ReadDi

 

ReadDi

ReadDi