บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารองค์ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอไอเอส

วันที่ 15 ส.ค 66 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารองค์ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอไอเอส โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of AIS Academy and Head of Technical Knowledge Management และคุณสรรเพชญ สรรพศิริ Head of Human Resources Operational Excellence - Broadband Business Department ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy Center อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy