บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอไอเอส

20 ต.ค. 2566 คุณประภัสสร คูศิริรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านบริหารจัดการบุคคลของเอไอเอส ในเรื่องการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ และการประเมินสมรรถนะออนไลน์ด้วยตนเอง โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าส่วนงานการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิค และคุณทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์ ผู้จัดการด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคคล ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy center ชั้น 11 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy