AIS Academy ขอแสดงความยินดีกับ The Educators Thailand 2023 ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ

AIS Academy ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ชมทั้งใน AIS eSports STUDIO และทุกท่านที่รับชมผ่าน AIS Play และ Facebook Live ที่สนับสนุนโครงการฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณมากค่ะ เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์สู่สังคมของโครงการ The Educators Thailand 2023 ทางโครงการฯ จะเผยแพร่หลักสูตรผลงานจากผู้เข้าร่วมแข่งขันให้กับผู้ที่สนใจเพื่อรับชมผลงานผ่าน LearnDi For Thais และ AIS Play เร็วๆ นี้

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy