AIS Academy ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณค่าสร้างเกียรติยศ” จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of AIS Academy ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณค่าสร้างเกียรติยศ” จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟ โฮเทล กรุงเทพฯ รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่า AIS Academy เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสื่อการศึกษา และสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคการศึกษาไทยผ่าน The Educators Thailand หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “AIS ACADEMY for THAIs : ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” และเรายังยึดมั่นในการส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคมไทย

AIS Academy

AIS Academy