บริษัท ลาว โทรคมนาคม จำกัด ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรของเอไอเอส

15 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ลาว โทรคมนาคม จำกัด ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรของเอไอเอส โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of AIS Academy และคุณสรรเพชญ สรรพศิริ Head of Human Resources Operational Excellence Department - Broadband Business ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy Center ชั้น 11 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy