สถาบันพระปกเกล้า ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านความบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของเอไอเอส

16 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรการยกระดับทักษะด้านการบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (บ3) ประจำปี 2566 และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านความบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และความท้าทายในยุคดิจทัลของเอไอเอส โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of AIS Academy ดร.ปรง ธาระวานิช Head of Human Resources Operational Excellence Department และคุณ ปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ Innovation Incubation and Management Manager ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy Center ชั้น 11 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy