บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของเอไอเอส

17 พ.ค. 2567 คุณศุลีพร แลพวงมาลย์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมศึกษาการดำเนินงานด้านด้านการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานเอไอเอสโดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of AIS Academy ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ณ AIS Academy Center ชั้น 11 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

AIS Academy

AIS Academy

AIS Academy