TheTutor

โครงการTHE TUTOR THAILAND

ประจำปี 2564

THE TUTOR ...THAILAND 2564

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม "ติวเตอร์"
ซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมต่อกลุ่มเยาวชน การสื่อสารการเรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ รวมไปถึงการเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้างการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่เยาวชนไทย

ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2564 โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ท่านรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรับทราบว่า AIS Academy จะมีการเปิดเผยข้อมูล ชื่อ นามสกุล เพศ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สถานที่ทำงาน และอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ สมาคม สถาบันภาครัฐและเอกชน องค์กรเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน ภายใต้โครงการ THE TUTOR THAILAND ประจำปี 2564 เท่านั้น

ตลอดจนรับทราบว่าบุคคลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยข้อมูลการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านให้แก่ AIS Academy เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

โครงการ "THE TUTOR THAILAND by AIS Academy"

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ LearnDi จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


กำลังโหลด

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

โครงการ THE TUTOR THAILAND
by AIS Academy

ระบบได้รับการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้ว

CLICK
NOW
7 Soft Skillsทดสอบ Quiz