“เพราะการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน”
 

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ขออาสาพัฒนาองค์ความรู้สู่กลุ่มเยาวชนไทย
ผ่านโครงการ “THE TUTOR THAILAND by AIS Academy”

 

โครงการที่จะเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในหลากหลายสาขา มาร่วมกันยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทยไปด้วยกัน

 

เพราะเราเชื่อว่า...
“เยาวชนเป็นกลุ่มที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป”

 

สำหรับท่านที่สนใจรับข่าวสารข้อมูลโครงการ “THE TUTOR THAILAND”

กรุณาลงทะเบียนความสนใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

โครงการ "THE TUTOR THAILAND by AIS Academy"

กำลังโหลด

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียน

โครงการ THE TUTOR THAILAND
by AIS Academy

ระบบได้รับการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้ว