คอร์สเรียนออนไลน์ หมวด Technology เทคโนโลยี เทคนิคออนไลน์ data analytics digital disruption

Technology

มีคำกล่าวไว้ว่า เรากำลังอยู่ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลง และทำลายล้างสิ่งที่ล้าสมัย
หรือที่เราเรียกว่า Digital Disruption จะดีกว่าไหม ถ้าเราเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้

หมวดรู้ทันเทคโนโลยี เรารวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5G, IoT, AI, AR
พร้อมทั้งการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
และเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง องค์กร และสังคมของเราด้วย
Future & Trends
Data Analytics
Cyber Security Awareness
Cyber Security Awareness
Understanding 5G Technology
AI & Robotics

Course Highlight

CLICK
NOW
Competency Assessmentทดสอบ Quiz