Technology

สูตรลับ Data ปั้นธุรกิจให้โดน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
Khon Kaen
Panel Session ในหัวข้อเรื่อง "สูตรลับ Data ปั้นธุรกิจให้โดน" จากงาน AIS ACADEMY for THAIS : To The Region ปี 2019 (ขอนแก่น)

Curriculum

  • Content Provider
    AIS ACADEMY
    คือ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการทำงานในโลกดิจิทัล และนอกจากนี้ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ในการยกระดับความรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี ตามแนวคิด "ภารกิจคิดเผื่อ" เพื่อสร้างสังคมความรู้ของคนไทยร่วมกัน

Description

Panel Session ในหัวข้อเรื่อง "สูตรลับ Data ปั้นธุรกิจให้โดน" จากงาน AIS ACADEMY for THAIS : To The Region ปี 2019 (ขอนแก่น)

- Speaker by -
คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, และอีคอมเมิร์ซ วัตสัน ประเทศไทย
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส

- Moderator -
คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์