คำถามที่พบบ่อย


1. ป้ายดิจิทัลที่เปิดเผยสู่สาธารณะคืออะไร?

ตอบ

ป้ายดิจิทัลที่เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นประกาศนียบัตร เอกสารรับรองหรือผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่เปิดได้บนเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้บนโลกออนไลน์แบบเรียลไทม์


2. ทำอย่างไรเอกสารรับรองของผมจึงจะแสดงเป็นป้ายสัญลักษณ์ความสำเร็จได้?

ตอบ

เราเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มป้ายดิจิทัลของ Credly เพื่อแปลผลการเรียนรู้ที่ท่านแสดงให้เป็นป้ายดิจิทัล เทคโนโลยีที่ Credly ใช้ยึดตามมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ความสำเร็จที่รักษาโดยไอเอ็มเอส โกลบอล วิธีนี้จะทำให้ท่านจัดการ แชร์และตรวจสอบความสามารถต่าง ๆ ของท่านได้แบบดิจิทัล


3. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากป้ายดิจิทัลมีอะไรบ้าง?

ตอบ

การเป็นสัญลักษณ์แสดงทักษะต่าง ๆ ของท่านในรูปแบบป้ายดิจิทัลเป็นวิธีที่ท่านสามารถแชร์ความสามารถต่าง ๆ ของท่านบนโลกออนไลน์ในวิธีที่ง่าย ไว้ใจได้และสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ ป้ายดิจิทัลช่วยให้องค์กรและเพื่อนร่วมงานเห็นสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายสัญลักษณ์ความสำเร็จและสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ Credly ยังเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแรงงานโดยยึดตามทักษะของท่าน ท่านสามารถค้นหาและขอโอกาสทางการทำงานที่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์ม Credly


4. ใครคือ Credly?

ตอบ

Credly เป็นแพลตฟอร์มป้ายดิจิทัลที่ทำงานร่วมกับองค์กรที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ เพื่อให้ป้ายสัญลักษณ์ความสำเร็จดิจิทัลแก่บุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก


5. ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมได้รับป้ายดิจิทัลแล้ว?

ตอบ

ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งจาก Credly (admin@credly.com) ที่มีคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการเคลมป้ายดิจิทัลของท่านและการตั้งค่าบัญชีของท่าน


6. ผมต้องทำอย่างไรถ้าไม่ต้องการให้ป้ายดิจิทัลของผมเป็นสาธารณะ?

ตอบ

ท่านสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ง่าย ๆ ใน Credly ตอนนี้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองที่เป็นสาธารณะได้อย่างเต็มที่


7. มีค่าธรรมเนียมการใช้ Credly หรือไม่

ตอบ

ไม่มี นี่เป็นการบริการที่เราให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


8. ผมจะป้องกันไม่ให้คนอื่นคัดลอกป้ายดิจิทัลของและนำเอาไปใช้ได้อย่างไร?

ตอบ

ในขณะที่ป้ายดิจิทัลเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลอย่างง่าย จึงเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีแม่ข่ายอยู่บนแพลตฟอร์ม Credly การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบนี้ทำให้น่าเชื่อถือและไว้ใจได้มากกว่าเอกสารรับรองที่เป็นกระดาษ นอกจากนี้ยังกำจัดโอกาสที่คนอื่นจะนำป้ายสัญลักษณ์ความสำเร็จของท่านและตัวตนที่เกี่ยวข้องของท่านไปใช้อีกด้วย


9. ผมสามารถแชร์ป้ายดิจิทัลของผมผ่าน Credly ได้ที่ไหนและอย่างไร?

ตอบ

ท่านสามารถแชร์ป้ายดิจิทัลของท่านโดยตรงจากแพลตฟอร์ม Credly ไปยัง LinkedIn, Twitter และ Facebook ทางอีเมล์ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์หรือในลายมือชื่ออีเมล์ของท่าน


10. อะไรคือข้อมูลเชิงลึกตลาดแรงงานและผมสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวผ่าน Credly ได้อย่างไร?

ตอบ

ข้อมูลเชิงลึกตลาดแรงงานดึงออกมาจากใบเสนอขอแรงงาน โดยยึดตามทักษะของท่าน ท่านสามารถรู้ว่าองค์กรไหนที่กำลังรับสมัคร ตำแหน่งงานไหนที่ท่านมีคุณสมบัติที่ตรง อัตราเงินเดือน เป็นต้น ในการค้นหาตำแหน่งงานที่กำลังรับสมัครและแม้แต่สมัคร ท่านเพียงแต่กดเพียงไม่กี่ครั้งผ่าน Credly ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลิกตลาดแรงงานจากหน้ารายละเอียดป้ายดิจิทัลของท่านโดยการกดบนงานที่เกี่ยวข้องหรือโดยการกดบนแท็กทักษะต่าง ๆ ที่ส่งไปยังป้ายดิจิทัลของท่าน


11. ผมสามารถนำป้ายดิจิทัลต่าง ๆ ที่ออกให้ผ่าน Credly ออกไปยังแพลตฟอร์มเก็บป้ายดิจิทัลอื่น ๆ ได้หรือไม่?

ตอบ

ท่านสามารถทำได้โดยการดาวน์โหลดป้ายดิจิทัลของท่านจากหน้าแชร์ป้ายดิจิทัล ป้ายดิจิทัลที่ดาวน์โหลดแล้วจะมีเมทาดาตาที่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานป้ายดิจิทัลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ (OBI) ที่ฝังอยู่ในภาพ ซึ่งช่วยให้ท่านเก็บป้ายดิจิทัลของท่านไว้บนเว็บไซต์ป้ายดิจิทัลที่สอดคล้องกับ OBI ได้ เช่น Mozilla Backpack


12. ผมสามารถนำป้ายดิจิทัลต่าง ๆ ที่ออกให้จากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เข้ามาใน Credly ได้หรือไม่?

ตอบ

ยังไม่ได้ในตอนนี้


13. ถ้าผมมีคำถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Credly ผมสามารถค้นหาคำตอบต่าง ๆ ได้ที่ไหน?

ตอบ

ท่านสามารถค้นหาคำตอบต่าง ๆ ของคำถามที่ถามบ่อยได้ที่ support.credly.com