ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ

THE EDUCATORS THAILAND

2565

ยินดีกับผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน

  • คุณนันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์
  • คุณสถานันท์ เนาวรัตน์
  • คุณพิริยะ วรรณไทย
  • คุณสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
  • คุณกัญญาวีร์ เทียนขุน
  • คุณณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
  • คุณกานต์นารี ธรรมครบุรี
  • คุณไพรัชนพ วิริยวรกุล
  • คุณภาณุวิชญ์ ซินมุข
  • คุณธเนศ อินเมฆ

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ