AIS DIGITAL TALENT:

โครงการที่เฟ้นหา “คนรุ่นใหม่” ที่มี Passion พร้อมความสามารถอันโดดเด่นในสาย Future technology technology เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งเทคโนโลยี และร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กับ AIS ซึ่งจะทำให้คุณได้ท้าทายขีดความสามารถ พร้อมต่อยอดศักยภาพและเติมเต็ม Passion สู่การเติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตและเรียนรู้แนวคิดการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ AIS Top management โดยตรง เพื่อพร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดดสู่สายอาชีพ Future technology

โดยโครงการฯ มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มผู้มีประสบการณ์การทำงานอย่างเชี่ยวชาญในสาย Future technology ได้ร่วมท้าทายขีดความสามารถไปด้วยกัน ภายใต้การดำเนินงาน 2 โปรแกรม ได้แก่

AIS DIGITAL TALENT: THE BLOOM

โครงการ Internship สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาปี 3 และปี 4 ที่ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และร่วมทำโครงการกับพี่ๆ สายเทคโนโลยี และนวัตกรรมตัวจริง เพื่อเตรียมพร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดในสายงาน Future Technology และโอกาสร่วมงานกับ AIS หลังจบการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

AIS DIGITAL TALENT: THE MASTERS

โครงการเฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ และความสามารถในสาย Technology ที่จะเข้ามาร่วมงานกับ AIS เข้ามาค้นหางานที่ใช่ใน AIS ที่จะทำให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดในสายอาชีพ ให้คุณได้พิสูจน์ความเป็น Digital Talent The Master ตัวจริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>