1สมัครงานสายดิจิทัลกับ AIS Digital Talent : THE MASTERS

AIS Digital Talent : The Masters โครงการที่เปิดโอกาสให้คนเก่งที่กำลังหางาน รับสมัครงานสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน และแสดงศักยภาพกับ AIS พร้อมติดปีกต่อยอดความเป็น Talent ของคุณด้วยโปรแกรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คุณได้เติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดดพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความเป็น The Masters ตัวจริงในสายอาชีพดิจิทัลเทคโนโลยี

โครงการที่เปิดโอกาสให้คนเก่ง คนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน และแสดงศักยภาพกับ AIS พร้อมติดปีกต่อยอดความเป็น Talent ของคุณด้วยโปรแกรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คุณได้เติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดด กับ 2 โครงการย่อย ได้แก่

AIS DIGITAL TALENT: THE BLOOM

โครงการ Internship สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาปี 3 และปี 4 ที่ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่ ๆ สายดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมตัวจริงใน AIS พร้อมขบวนหลักสูตรต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดในสายดิจิทัลเทคโนโลยี และโอกาสร่วมงานกับ AIS ทันทีหลังจบการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

AIS DIGITAL TALENT: THE MASTERS

AIS Digital Talent | The Masters: โครงการที่เปิดโอกาสให้คนทำงานรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานดิจิทัลเทคโนโลยีมาร่วมทำงาน และแสดงศักยภาพกับ AIS พร้อมติดปีกต่อยอดศักยภาพของคุณด้วยโปรแกรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ จาก AIS Academy และเครือข่ายชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คุณได้เติบโตในโลกของการทำงานแห่งอนาคตแบบก้าวกระโดดพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความเป็น The Masters ตัวจริงในสายอาชีพดิจิทัลเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

AIS Digital Talent มุ่งหวังที่จะสร้าง Digital Talent Hub ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย “ปั้นคนเก่ง ดึงศักยภาพขึ้นมาให้ยิ่งแข็งแกร่งและโดดเด่น ติดปีกยกระดับคนไทยสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ด้วยความรู้ และนวัตกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน”