ข่าวสารอัพเดท

PRESS UPDATE

AIS กวาด 4 รางวัลใหญ่ จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2022

ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมเทเลคอม ตอกย้ำผู้นาตัวจริงด้านบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติสะท้อนเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ

#AIS